Amply Digital CAVS NEX 240


Giá Thương Lượng 9.000.000

CAVS NEX 240 giải quyết được bất cứ vấn đề gì nảy sinh từ việc lắp đặt karaoke mà người setup phòng karakoke chuyên nghiệp