Amply Jarguar PA-506N Plus Anti-Feedback


Giá Thương Lượng 10.500.000

Amply Jarguar PA-506N PLUS Anti-Feedback Cái tiến và nâng cấp tích hợp chế độ Anti-Feedback giảm đến 80% rú, rít và xứ lý tạp âm